Pracownia EKO

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Pokaż ofertę

Badania podłoża gruntowego

Badania podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa jedno-, wielorodzinnego i przemysłowego, zarówno na etapie projektowania, jak również w czasie użytkowania.

Badania geotechniczne

Badania geotechniczne dla potrzeb posadowienia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych realizowanych głównie przez Społeczne Komitety Budowy.

Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych

Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych przed zakupem działek budowlanych.

dokumentacje geologiczno-inżynierskie

dokumentowanie studni istniejących

projektowanie studni

analizy granulometryczne

ekspertyzy geotechniczne budynków istniejących

nadzór geologiczny nad budową

sondowanie dynamiczne sondą stożkową lekką

badanie płytą VSS

badania wskaźnika zagęszczenia gruntu
wg Proctora

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś

tel. 501 068 059