Galeria

Radom - działania w trudnym terenie.

Notatka terenowa – szybka informacja dla zlecającego.

Radom- badanie istniejącej nawierzchni – wyraźne uwarstwienie nasypu i gruntu rodzimego.

Sprzęt – młoty udarowe – działamy na 4 ręce.

Sprzęt - próbniki szczelinowe – gotowe na wyjazdy terenowe.

Radom Centrum– wiercenie w istniejącym fundamencie – wyraźne fugi pomiędzy cegłą.

Powiat zwoleński – wykonanie otworów w istniejącej nawierzchni drogowej, pomiar grubości warstw drogowych.

Powiat kozienicki – wykonanie otworów w istniejącej nawierzchni drogowej, pomiar grubości warstw drogowych.

Samochód gotowy do wyjazdów terenowych

Radom badanie nośności nawierzchni utwardzonej pod kostka brukową.

Radom – wykonanie otworów w istniejącej nawierzchni drogowej, pomiar grubości warstw drogowych.

Radom – odbiór wykopu fundamentowego – wiercenia przewidziane pod każdą stopą fundamentową.

Radom – wiercenie geotechniczne na terenach podmokłych, woda gruntowa na 0,1m poniżej powierzchni terenu, przy wyciąganiu żerdzi – wypływ wody.

Iłża – odbiór wykopu fundamentowego pod obiektem handlowym. Wyraźne uwarstwienie, Humus, nasyp niestabilizowany, glina zwałowa i zwietrzelina gliniasta wapienia jurajskiego.

Pobieramy próby pod projektowany cmentarz

Badania nasypu z kruszywa łamanego pod drogę wewnetrzną ( hale TG Radom ) oraz rozjazdy kolejowe

Wiercenie i sondowanie na terenie Puszczy Kozienickiej

Wiercenie z rurowaniem pod obiekt mostowy ( wiadukt ) na terenie obwodnicy południowej Radomia

Składowisko Popiołów Elektrowni Kozienice ( w kolejności prac )