Geologia Radom

Oferta firmy

badania podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa jedno-, wielorodzinnego i przemysłowego, zarówno na etapie projektowania, jak również w czasie użytkowania

badania geotechniczne dla potrzeb posadowienia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych realizowanych głównie przez Społeczne Komitety Budowy

rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych przed zakupem działek budowlanych

dokumentacje geologiczno-inżynierskie

dokumentowanie studni istniejących

projektowanie studni

analizy granulometryczne

ekspertyzy geotechniczne budynków istniejących

nadzór geologiczny nad budową

sondowanie dynamiczne sondą stożkową lekką

badanie płytą VSS

badania wskaźnika zagęszczenia gruntu wg Proctora

Pracownia "Eko" ma na swoim koncie wiele sukcesów. Wykonaliśmy:


Badania geotechniczne dla potrzeb posadowienia:

 • toru wyścigowego w Słomczynie

 • basenu Neptun w Radomiu

 • Aquaparku przy Galerii Słonecznej w Radomiu

 • Galerii Słonecznej oraz Osiedla Słonecznego

 • kładki nad ul. Szarych Szeregów w Radomiu

 • Zakładu Przetwarzania Odpadów "Sita" w Radomiu

 • rozbudowy Zakładu Ferrero Polska w Belsku Dużym

 • Osiedla Stadion przy ul. Olimpijskiej i Zdrojowej w Grójcu

 • Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu

 • Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu

 • wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Rapackiego, Paderewskiego (RTBS Administrator), Zbrowskiego (Intersol Deweloper), Królowej Jadwigi w Radomiu

 • oraz wiele pomniejszych

 • Realizacje Eko Radom
 • badania geotechniczne dla potrzeb posadowienia wież telekomunikacyjnych sieci Era i Plus GSM - projekty te realizowane są przez firmy Atem Polska oraz Hadar

 • badania geotechniczne dla potrzeb posadowienia boisk sportowych realizowanych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012

 • badania geotechniczne dla potrzeb rozpoznania konstrukcji nawierzchni drogowej oraz warunków gruntowych panujących w jej podłożu