Geologia Radom

Oferta firmy

badania podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa jedno-, wielorodzinnego i przemysłowego, zarówno na etapie projektowania, jak również w czasie użytkowania

badania geotechniczne dla potrzeb posadowienia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych realizowanych głównie przez Społeczne Komitety Budowy

rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych przed zakupem działek budowlanych

dokumentacje geologiczno-inżynierskie

dokumentowanie studni istniejących

projektowanie studni

analizy granulometryczne

ekspertyzy geotechniczne budynków istniejących

nadzór geologiczny nad budową

sondowanie dynamiczne sondą stożkową lekką

badanie płytą VSS

badania wskaźnika zagęszczenia gruntu wg Proctora

Wykonaliśmy

Badania geotechniczne rozbudowy Zakładu Ferrero Polska w Belsku Dużym

Badania geotechniczne wież telekomunikacyjnych sieci T-Mobile i Plus GSM

Badania Geotechniczne Radom

Badania geotechniczne Aquaparku przy Galerii Słonecznej w Radomiu

Badania Geotechniczne Radom

Badania geotechniczne Galerii Słonecznej oraz Osiedla Słonecznego

Badania Geotechniczne Radom

Badania geotechniczne Zakładu Przetwarzania Odpadów "Sita" w Radomiu

Badania Geotechniczne Radom

Badania geotechniczne Osiedla Stadion przy ul. Olimpijskiej i Zdrojowej w Grójcu

Badania Geotechniczne Radom

Geotechniką zajmujemy się na co dzień

Pracownia Eko w terenie...

Badania gruntu

Rozpoznajemy warunki gruntowo-wodne przed zakupem działek budowlanych

Wiercenie KOZIENICE

Wiercenie na składowisku popiołów Elektrowni KOZIENICE. Wiercenie w Radomiu

Wiercenie Radom

Wiercenie z rurowaniem pod obiekt mostowy (wiadukt) na terenie obwodnicy południowej Radomia. Wiercenie z rurowaniem w Radomiu

O nas

Pracownia Ochrony Środowiska "Eko" z siedzibą w Radomiu oferuje rzetelne, dokładne badania geotechniczne gruntów pod różne obiekty budowlane.

Swoje usługi kierujemy do klientów z woj. mazowieckiego i ościennych. Od wielu lat prowadzimy działalność geologiczną.

Realizowanie dużych projektów dla miasta, firm i klientów indywidualnych pozwala nam zdobywać cenne doświadczenie, które przekłada się na dynamiczny rozwój naszej Pracowni.

.